Działka usługowo-produkcyjna Żabia Wola g. Głusk

Działka (Usługowa) na sprzedaż
583 510 PLN , Pow. 2 537 m2
Drukuj ofertę
Drukuj ofertę
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
2 537 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Żabia Wola
Numer oferty:
623878
Cena za m2:
230 PLN
Działka usługowo-produkcyjna nr 174/2 o pow. 2537m2 Żabia Wola gmina Glusk.
Szerokość działki: 28,4 m2. 
Pierwsza linia zabudowy przy drodze asfaltowej. 

Teren zabudowy usługowej i produkcyjnej oznaczony 13.P/U-21
1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa, zabudowa obiektów produkcyjnych,
składów,magazynów.
2. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;
2) dojścia i dojazdy;
3) garaże, obiekty zaplecza technicznego, budynki administracyjno-socjalne.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) typ zabudowy: nie określa się;
2) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu;
3) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: nie więcej niż 70%;
4) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej, liczonej w stosunku do powierzchni
działki budowlanej: 20%;
5) maksymalna wysokość budynków: nie więcej niż 15,0 m;
6) intensywność zabudowy: nie mniej niż 0,01 i nie więcej niż 2,5;
7) kształt dachu: nie określa się;
8) kąt nachylenia połaci dachowych: do 40°;
9) minimalna liczba miejsc parkingowych: zgodnie z ustaleniami §11;
10) sposób realizacji miejsc parkingowych: garaże wolnostojące i wbudowane, garaże podziemne, naziemne miejsca parkingowe;
11) miejsca parkingowe należy lokalizować na terenie działki budowlanej.
4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: zgodnie
z §11.

LOKALIZACJA: Odległość od granic Lublina - 5 km.
MEDIA: Prąd, woda przebiega przez działkę, przyłącze gazu - 350 m

Powyższa oferta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 
Ofertę przygotowała i prezentuje:
Patrycja Czarnik, tel. 791 689 906,

Nieprawidłowy adres E-mail